علت عدم تمایل ورود به دوره دستیاری در بین پزشکان عمومی در ایران: یک نظریه زمینه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

عدم تمایل برای ورود به دوره دستیاری پزشکی یکی از چالش های جدید مهم نظام سلامت ایران است. هدف مطالعه حاضر، واکاوی دلایل و زمینه های اجتماعی این چالش است.

روش

این مطالعه کیفی با رویکرد نظریه زمینه ای در سال 1400 و با مشارکت پزشکان عمومی با سابقه شرکت در امتحان دستیاری انجام شد. داده ها به روش مصاحبه غیرساختارمند جمع آوری و به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. در نهایت الگوی نظریه زمینه ای احصاء شد.

یافته ها

یافته ها نشان داد که مشارکت کنندگان از شرایط حاکم بر پزشکی عمومی و دوره دستیاری، ناراضی و نسبت به آینده، نگران هستند. مضامین در قالب سه مضمون شرایط ساختاری، کژکارکردی دانشگاه، و فرهنگ مهاجرت به عنوان عامل مداخله گر به دست آمد. پدیده برساخت شده در تحقیق، یاس و بی انگیزگی برای ادامه تحصیل در دوره دستیاری تخصصی است. پاسخ به این شرایط مایوس‎کننده، انصراف از ادامه تحصیل برای تخصص و یا مهاجرت به خارج از کشور می باشد. مسیله ای که منجر به کمبود پزشک متخصص و هدررفت استعدادها خواهد شد.

نتیجه گیری

براساس یافته ها، توجه به نیازهای دانشجویان پزشکی، ایجاد تحول در آموزش پزشکی و به روزرسانی برنامه های درسی، امیدآفرینی و بهبود شرایط اقتصادی به ویژه حمایت مالی از پزشکانی که در مناطق محروم خدمت می کنند از ضرورت های سیاست گذاری در ایران است. اصلاحات در انحصار نهادینه شده بر نظام سلامت در ایران با رویکرد میان رشته ای و فراقوه ای پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
567 تا 573
لینک کوتاه:
magiran.com/p2447800 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!