نقد و بررسی اندیشه «ظهور تصدیقی» و نفی «تاویل» در آیات صفات خبری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مهم ترین رویکردهای تفسیری به ویژه در آیات صفات خبری، رویکرد تاویل است که عموم معتزله و غالب شیعیان بر لزوم آن -البته در چارچوب ضوابط و قواعد خاص- معتقدند. در جهت مقابل، غالب اهل سنت از اهل حدیث، سلفیان و بیشتر اشعری مذهبان ظاهرگرایند. در این میان، برخی از متکلمان شیعی معاصر با ارایه نظریه جدیدی که می توان آن را «ظهور تصدیقی» نامید، راه سومی را در پیش گرفته و بر این باور هستند که نه جمود بر ظاهر ابتدایی رواست و نه تاویل و تصرف در آیات بجاست؛ بلکه لازم است با توجه به قراین لفظی و معنوی کلامی و عقلی، کلام را بر همان ظاهر خود حمل کنیم و بدون دست کشیدن از ظاهر به دست آمده از معنای جمله، با توجه به قراین، معنای درست و مقصود حقیقی گوینده را به دست بیاوریم. در این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی با تکیه بر منابع کتابخانه ای، این نظریه از این جهت مورد بررسی و نقد قرار گرفته است که آیا واقعا این نظریه، جدا از نظریه تاویل است یا همان است ولی با دو ادبیات گفتاری. در نهایت، به این نتیجه رسیده ایم که اختلاف این دو نظریه در برخی مصطلحات تاویل، صوری و به اصطلاح، لفظی است نه واقعی و معنوی.

زبان:
فارسی
صفحات:
8 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2447844 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!