دلایل توحید ذاتی در فلسفه اسلامی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

پژوهش پیش‌رو درپی تبیین و بررسی دلایل توحید ذاتی در دو مرتبه، یکی به‌معنای احدیت و دیگری به‌معنای واحدیت در فلسفه اسلامی است. روش‌شناسی مسیله احدیت و بساطت خداوند بدین‌گونه است که چون بساطت در مقابل مرکب است، ازاین‌رو فیلسوفان پس از شناخت انواع ترکیب‌ها در ممکنات، دلایل متعددی بر نفی همه این ترکیب‌ها در ذات باری‌تعالی اقامه کرده و بدین‌طریق به اثبات بساطت و احدیت خداوند می‌پردازند. ازآنجاکه خداوند وجود صرف است و وجود صرف و بسیط، محدود به هیچ حدی نیست، پس خداوند نامتناهی و تکرارناپذیر بوده و در عین بساطت، واحد است. از نتایج این پژوهش آن است که فیلسوفان مسلمان به توحید واجب‌الوجود در راس سلسله وجود باور دارند که هیچ علت و سببی برای آن متصور نیست و ماهیت و صورت عقلی نداشته و متصف به احکام ماهیت نمی‌شود و در عین بساطت، واحد بوده و مثل و شریکی ندارد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2447880 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!