ریشه ها و راهکارهای مسئله مهاجرت نخبگان در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

مسیله مهاجرت نخبگان علمی، پدیده ای است که از چند دهه‏ پیش، ابعاد آن گسترده‏تر شده است. این مسیله در کشور ایران نیز در حال تبدیل شدن به یک بحران می باشد. با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری نیروهای نخبه در کشور در این مطالعه برآنیم تا به ارایه راهکارهایی به منظور جلوگیری از این بحران بپردازیم.

روش

در این مطالعه کیفی، با استفاده از سامانه نظر جمع، نظرات خبرگان و صاحبنظران در خصوص مسیله مهاجرت نخبگان دریافت و تحلیل شد. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری، تحلیل محتوا و نرم افزار Maxqda استفاده شد.

یافته ها

پیام های کلیدی در سه طبقه اصلی علل مهاجرت نخبگان، پیامدهای مهاجرت نخبگان و راهکارهای مدیریت مهاجرت نخبگان تقسیم شد. تحلیل داده ها به استخراج سه طبقه اصلی شامل علل مهاجرت نخبگان با 2 زیرمقوله عوامل دافعه کشورهای مبدا و عوامل جاذبه کشورهای مقصد، پیامدهای مهاجرت نخبگان با 2 زیرمقوله تهدیدها و فرصت های مهاجرت نخبگان، راهکارهای مهاجرت نخبگان با 6 زیر مقوله شناخت دقیق مسیله، اصلاح نظام پرورش و حمایت از نخبگان، استقرار و تقویت نظام نوآوری، اصلاح نظام اداری و شایسته سالاری، ارتقای جایگاه و حفظ کرامت نیروی انسانی، عهد سیاست گذاران کلان منجر شد.

نتیجه گیری

نخبگان به دلیل مسایل دافعه در کشور و جاذبه های زیاد در کشور مقصد به مهاجرت گرایش پیدا کرده اند. از سیاست گذاران انتظار می رود تا برای پیشگیری و مدیریت روند مهاجرت نیروهای متخصص، برنامه ها و قوانینی شفاف درخصوص مدیریت و رفع موانع ماندگاری نخبگان و تقویت جاذبه ها تدوین کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2447968 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!