جایگاه نسب شناسی جدایه استان لرستان ایران ویروس برگ بادبزنی انگور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

ویروس برگ بادبزنی(GFLV) یک ویروس مهم آلوده کننده انگور در جهان است.

 مواد و روش ها

انگورهای دارای نشانه GFLV از حومه شهر خرم آباد در استان لرستان ایران،  در بهار 1399 نمونه برداری شدند و آزمون RT-PCR جهت تکثیر ژن GFLV-CP آنها انجام و محصول واکنش توالی یابی شد.

یافته ها

آغازگرهای اختصاصی توانستند قطعه ای به طول bp 1515 مربوط به ژن CP را تکثیر کنند. بر اساس توالی نوکلیوتیدی این قطعه، GFLV برای نخستین بار در این منطقه شناسایی شد. تشابه ترادف نوکلیوتیدی این جدایه به میزان 64/95 -14/89 درصد با دیگر جدایه های موجود در بانک ژن NCBI تشخیص داده شد. همچنین در درخت نسب شناسی  این جدایه ها بر اساس ناحیه ژنومی CP، جدایه های GFLV در دو گروه I و II خوشه بندی شدند. جدایه لرستان GFLV همراه با جدایه های GFLV متعلق به ناحیه شمال غربی کشور و جدایه شهر تاکستان در یک زیرشاخه در گروه I قرار گرفتند و جدایه های مربوط به سایر کشورها نیز در این گروه در یک زیرشاخه مجزا قرار گرفتند. همچنین جدایه های شرق کشور و استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز در گروه II و در زیرشاخه های متفاوت قرار گرفتند.

نتیجه گیری

یافته های این پژوهش بیانگر بومی بودن ویروس، خاستگاه احتمالی آن از ایران و سپس گسترش آن به سایر نقاط دنیا و نیز اثر جدایی جغرافیایی در تکامل GFLV می باشد.

کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2448147 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!