آسیب شناسی مقالات فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی؛ با تاکید بر اطلاعات صفحه اول مقالات (1394 تا 1398)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف یافتن نقاط ضعف مقالات منتشر شده در «فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی» انجام شد و به این پرسش پاسخ داد که این مقالات تا چه میزان توانسته‌اند سیاستها و اهداف نشریه را برآورده سازند. روش‌: در این مقاله از روش کمی و آمارهای توصیفی استفاده شد و جمع‌آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه‌ای انجام شد. یافته‌ها: در بخش آسیب‌شناسی عناوین از بین 140 عنوان مقاله منتشرشده بین سالهای 1394 تا 1398، 1.42 درصد مقالات دارای تشابه عنوانی، 7.85 درصد دارای آسیب طولانی بودن عنوان، 41.42 درصد نامفهومی عنوان و 2.85 درصد مقالات با سیاستها و اهداف نشریه همخوانی نداشته‌اند. در بخش چکیده‌، 13.57 درصد ضعف در بیان هدف، 19.28 درصد ضعف در بیان یافته‌ها، 6.42 درصد ضعف در بیان نتیجه‌گیری و 15.71 درصد چکیده مقالات در تعداد کلمات نقص داشته‌اند. همچنین از 592 کلیدواژه، 149 مورد(25.16 درصد) استاندارد نمی‌باشند. نتیجه‌گیری: صرف نظر از آسیبها و ضعفهای ذکرشده، مقالات منتشرشده در این فصلنامه توانسته‌اند انتظارات و اهداف نشریه را محقق سازند.

زبان:
فارسی
صفحات:
355 تا 375
لینک کوتاه:
magiran.com/p2448794 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!