ضوابط مطالبه خسارت زیان دیدگان ثانویه روانی در حقوق انگلستان و کاربرد آن در حقوق ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
خسارت روانی عبارت است از هرگونه لطمه به روان اشخاص که موجب ناخوشی آنان گردد. گاهی زیان دیده روانی خودش در معرض حادثه نیست، اما بر اثر وقوع حادثه برای دیگری دچار تالمات روانی می شود که به آنها اصطلاحا «زیان دیدگان ثانویه» می گویند. با توجه به آنکه دامنه چنین زیان دیدگانی گسترده است، باید محدودیت های بیشتری برای جبران خسارت روانی این دست زیان دیدگان به کار گرفته شود. طراحی و شناسایی قاعده مناسب و کارآمد در این خصوص نیازمند بررسی جوانب مختلف موضوع و مطالعه تطبیقی است. مطالعه رویه قضایی انگلستان حکایت از غنای این نظام حقوقی در مواجهه با این چالش دارد. بر همین اساس، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که چه ضوابطی برای مطالبه خسارت روانی زیان دیدگان ثانویه در حقوق انگلستان و ایران وجود دارد؟ در نظام حقوقی انگلستان، شرایط الزامی و خاصی وضع شده تا دایره این زیان دیدگان محدود شود، درحالی که در حقوق ایران ضوابط ویژه ای تدبیر نشده است. در انگلستان، زیان دیده می بایست با زیان دیده اولیه رابطه عاطفی نزدیکی داشته و در زمان و مکانی نزدیک به حادثه حاضر باشد و آن را مشاهده کند. به علاوه، آسیب روانی او حتما باید از یک شوک ناگهانی به وجود آمده و حاصل از یک رویداد هولناک باشد. در این پژوهش نشان داده می شود، سازوکارهای محدودکننده جبران خسارت روانی به کار گرفته شده در حقوق انگلستان کاستی هایی دارد، لیکن می تواند در حقوق ایران برای احراز شرط قابل پیش بینی و مستقیم بودن خسارت مورد استفاده قرارگیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
257 تا 278
لینک کوتاه:
magiran.com/p2449527 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!