الگوی مفهومی عوامل موثر بر بهبود و توسعه رقابت پذیری شرکت های نوآور و نوپا در ‏بازارهای بین المللی ‏

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 رقابت‌پذیری، عاملی کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها، بنگاه ها و صنایع در میدان های رقابتی تجاری، اقتصادی و سیاسی به شمار می رود. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر توسعه رقابت‌پذیری شرکت‌های نوآور و نوپا و ارایه راهکارهایی برای توسعه و بهبود رقابت‌پذیری آن‌ها است.

روش‌شناسی:

 پژوهش حاضر دارای مبنای فلسفی تفسیری و جهت‌گیری بنیادی است. رویکرد این پژوهش، استقرایی است و در آن از روش کیفی و راهبرد نظریه داده‌بنیاد استفاده شده است. نمونه‌گیری به شیوه نظری و با استفاده از روش‌های گلوله‌برفی و هدفمند انجام شد. داده‌‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان شامل مدیران چندین شرکت موفق صادراتی استان آذربایجان شرقی و اردبیل، اساتید دانشگاهی متخصص در رشته بازاریابی و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه آزاد واحد تبریز گردآوری گردید.

یافته‌ها: 

تحلیل داده‌های نشان داد که عوامل علی شامل دانش نیازهای بازار و اتخاذ دور نمای بازاریابی، محوری  شامل خلاقیت و نوآوری، تحقیق و توسعه، زمینه‌ای شامل بررسی و پایش محیط، زیرساخت قانونی، منابع مالی و انسانی، راهبردها شامل آموزش و روش‌های مدیریتی و پیامدها شامل سود بیشتر و رضایت مشتری بر توسعه و بهبود رقابت پذیری تاثیر دارند.

نتیجه‌گیری: 

مدل پژوهش می تواند به عنوان الگوی راهنمایی برای شرکت های نوآور و نوپا برای ارایه محصولات و خدمات نوین به منظور افزایش رقابت پذیری و حضور فعالانه در نمایشگاه های بین المللی قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2449764 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!