شناسایی الگوی توسعه صنعت فین تک در ایران با رویکرد نظام نوآوری فناورانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مقاله به دنبال ارایه الگوی شکل گیری و رشد نظام نوآوری فناورانه در حوزه فینتک در ایران و همچنین شناسایی اجزاء تاثیرگذار و موضوعات کلیدی بر فاز شکل گیری و توسعه این نظام میباشد.در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و استراتژی پژوهشی مطالعه موردی استفاده گردید و در این خصوص به مصاحبه با فعالان این حوزه و بررسی و تحلیل محتوای اسناد و فعالیت های انجام شده در این بخش پرداخته ایم.با بهره گیری از مفهوم نظام نوآوری فناورانه و با استفاده از لنز ساختاری و لنز کارکردی نظام نواوری فناورانه، اجزاء کلیدی تاثیرگذار بر فاز شکل گیری و رشد حوزه فینتک در ایران شناسایی و مهمترین محرک ها و موانع در این مسیر استخراج و بر این اساس موضوعات سیاستی کلیدی موجود برای شکل گیری قوی تر این نظام و برطرف شدن موانع ارایه گردید. نتایج نشان می دهد، طی یک دهه اخیر، شکل گیری و توسعه نظام نوآوری فناورانه در حوزه فینتک در نتیجه شکل گیری عوامل ساختاری صورت پذیرفته است. و خاستگاه شکل گیری بازار در حوزه فینتک، از استارتآپ های فردی و در پاسخ به نیازهای نوظهور گوشه های خالی بازارهای مالی B2C و B2B بوده است. در فاز بعدی،کارآفرینی و سرمایه گذاری سازمانهای بزرگ و بانکها، تعاملات و نهایتا کارآفرینی های دانشگاهی در توسعه این حوزه موثر بوده اند. هر چند که نقش دولت از طریق تدوین قوانین تنظیمی امری حیاتی بوده است. این قوانین در اوایل عمدتا به موضوعات کلی تر و در سالهای اخیر، مصوبات اختصاصیتر در این حوزه، تصویب شده است

زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2449765 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!