ضابطین دادگستری اهرم استراتژیک در سیستم های قضایی و ناجا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در نظام حقوقی فعلی ایران ضابطین دادگستری به دو دسته ی ضابط عام و ضابط خاص تقسیم می شود.ضابط عام شامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در تمام جرایم ضابط تلقی می شوند و با توجه به جایگاه اساسی ناجا در سطح جامعه وظیفه سنگینی بر عهده دارد. عوامل متعددی در تشکیل پرونده کیفری دخالت دارند که مهمترین آنها، ضابطین دادگستری می باشند، شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مامورین که در شکل گیری پرونده کیفری، بویژه در مراحل اولیه، تحقیقات مقدماتی و موثرند در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان، نقش بسیار دارد. ضابطین دادگستری یکی از اهرم های است که می تواند سیستم قضایی و ناجا را در رسیدن بهتر و مطلوب تر امور مختلف یاری نماید. هدف از تحقیق حاضر مطالعه و بررسی ضابطین دادگستری اهرم استراتژیک در سیستم قضایی و ناجا است. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی-توصیفی صورت گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از منابع متعدد استفاده شده است. بدون تردید نیروی انسانی یکی ازمولفه های مهم در ارتقای سطح کمی وکیفی فرآیند رسیدگی به جرم است بدون وجود نیروی انسانی آموزش دیده، متخصص وماهر امکان فرآهم آوردن عدالت کیفری مناسب وتوسعه قضایی لازم درکشور امکان پذیرنمی باشد ضابطین قضایی بخشی از نیروی انسانی دستگاه عدالت کیفری محسوب می شوند. بنابراین ضابطین دادگستری یکی از ارکان اصلی ناجا در عصر کنونی به شمار می رود.

زبان:
فارسی
صفحات:
24 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2452045 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!