شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان در ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی (با استفاده از روش دیمتل)

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه هر چقدر سازمان ها در نگهداشت نیروی انسانی توانمند خود بکوشند، توانسته اند سرمایه انسانی خود را حفظ نموده و موفق شوند. موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و به کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، مواد خام و منابع انسانی در برنامه های سازمان دارد و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که سازمان ها بتوانند مهارت ها، توانایی ها و خصوصیات فردی و جمعی کارمندان خود را در راستای اهداف سازمان به کارگیرند از این رو حفظ و نگهداری نیروی انسانی سازمان ها اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش در جهت زمینه یابی و کشف عوامل حفظ و نگهداشت کارکنان انجام گرفته است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار بر حفظ و نگهداشت کارکنان در ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی است. روش بکار گرفته شده در این پژوهش ابزار پرسشنامه و با بهره مندی از نظرات خبرگان و کارشناسان است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی است که متشکل از 12 خبره به عنوان نمونه پژوهش تعیین شد؛ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد دیمتل استفاده شده است. نتایج نشان داد معیار انگیزش ، تاثیرگذارترین و معیار نگرش به یادگیری تاثیرپذیرترین معیاراست. همچنین معیارهای، انگیزش، تعهد سازمانی و قدردانی به ترتیب جنبه علت دارند و تاثیرپذیری آن ها از تاثیرگذاری آن ها بیشتر است. معیارهای مهارت رهبری ، پیروی از رویه ها ، تدوین برنامه های کاهش دهنده فشار شغلی و نگرش به یادگیری جنبه معلول دارند و به ترتیب از تاثیرپذیری بالاتری برخوردارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
38 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2452046 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!