چالشهای اجرای حقوق کیفری در کشورهای اسلامی در حال توسعه: تحلیلی براساس مبانی اسلامی و نظام حقوقی موجود

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

حقوق کیفری اسلام به عنوان نظام مرتبط با نظام حقوقی حقوق و مبانی اسلامی عمل می کند. شریعت راهی است که مستقیما با آموزه های قرآن و سنت مرتبط است که قابل اعتراض نیست و در نتیجه پیروی از آن الزامی است. هدف این مطالعه بررسی اجرای قانون کیفری اسلامی در کشورهای مسلمان در حال توسعه بر اساس توسعه و چالش های آن است. این مقاله بر اساس داده های ثانویه مانند کتاب ها، مقالات، گزارش های مختلف حقوق ملی و بین المللی و قوانین تهیه شده است. قوانین جزایی کشورهای عمدتا اسلامی بر اساس قوانین کیفری مدرن معاصر است. یک مورد افراطی از حقوق فقیه از طریق تعدادی از قواعد کیفری مسلمانان ارایه شده است، که قوانین جزایی اسلامی را توصیف می کند که توسط کارشناسان خصوصی مذهبی به عنوان قانون فقیه شکل گرفته و توسعه یابد. اسلام حقوق حریم خصوصی و حرمت، اسامی و مکاتبات افراد در تفتیش و ضبط را مشخص کرده است. نتیجه این پژوهش این است که حقوق کیفری اسلام قطعا ریشه در افشاگری های تضمین کرامت و قدردانی از ارزش های زندگی انسان دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2452048 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!