چگونگی ارتباط نفس با عقل فعال ازمنظر حکمت صدرایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

چگونگی ارتباط نفس با مبادی عالیه هستی به ویژه عقل فعال، از مسایل مهم فلسفه صدرایی است. ازنظر ملاصدرا نفس انسان ازطریق حرکت جوهری از عالم طبیعت به عوالم بالاتر سلوک یافته و با عقل فعال اتحاد برقرار می کند و به ادراک معقولات نایل می گردد. در این دستگاه معرفتی ادراک معقولات، به مشاهده نفس حقایق حاصل می شود؛ بدین صورت که صور خیالی و عقلانی، هریک در مقام خود، دارای ثبات و تجرد ذاتی اند و نفس با حرکت جوهری به مرحله ادراک عقلی راه می یابد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی می کوشد تبیینی روشن از چگونگی این نحوه ادراک و به طور خاص، نحوه اتحاد آن با عقل فعال ازمنظر ملاصدرا ارایه نماید. برای رسیدن به این مقصود، نخست باید ماهیت نفس، عقل، ادراک و نحوه اتحاد نفس با عقل فعال و دیگر مبادی عقلی و کیفیت ارتباط صورت معقوله با ادراک شهودی از حقایق عقلی موجودات، ازمنظر فیلسوفان پیش از ملاصدرا بررسی گردد تا راه حل مسیله پژوهش حاضر را فراهم ‎نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2452169 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!