نگاهی بر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل و راهکارهایی برای بهبود

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش: کتابداران کتابخانه های عمومی با طیف وسیعی از مردم که از لحاظ جنسیت، سن، موقعیت اجتماعی، ملیت و یا نژاد متفاوت هستد، سروکار دارند. از آنجا که هدف کتابخانه های عمومی رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران و جلب رضایت آن هاست، کتابداران این کتابخانه ها برای این که بتوانند خدمات و امکانات کتابخانه را به طور موثری ارایه دهند، به برقراری ارتباط درست و موثر با اربرانشان نیاز دارند، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت مهارت های ارتباطی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن هاست.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل در سال 1396 است که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. ابزار پژوهش در این پژوهش پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون در سه بعد کلامی، شنود و یازخورد است که روایی و پایایی آن در پژوهش رییسی (1388) تایید شده است.یافته ها یافته های این پژوهش نشان می دهد که مهارت های ارتباطی کتابداران در بعد کلامی و بازخورد بالاتر از سطح متوسط قرار دارد، به طوری که مهارت های کلامی در رتبه اول و مهارت های بازخوردی در رتبه دوم قرار دارد، ولی نمره بعد شنود کمی پایین تر بوده، به طوری که با کسب رتبه سوم مهارت های ارتباطی، در سطح متوسط قرار دارد، پس باید، در جهت بهبود و ارتقای آن تا سطح مطلوب اقدامات موثر را اتخاذ کرد، که در این مقاله ارایه خواهد شد. همچنین بین هیچ کدام از ابعاد مهارت‎های ارتباطی و ویژگی های جمعیت شناختی از جمله جنسیت، سن، سطح تحصیلات و رشته تحصیلی تفاوت معنی داری مشاهده نشدبحث و نتیجه گیری: در هر رشته آموزشی، سوابق آموزشی و تجربه دلیل بر افزایش مهارت های ارتباطی کارکنان نیست و این مهارت ها که برای پیشرفت و موفقیت کاری مورد نیاز است، باید آموزش داده شوند. به طوری که آموزش فنون ارتباطی، چشم اندازهای ارتباطی و سبک های ارتباطی مختلف از عوامل موثر در این زمینه هستند. افزون بر این، سبک مدیریتی در یک سازمان، همچون کتابخانه، تاثیر به سزایی در نحوه ارتباط کارکنان آن سازمان دارد، که باید مورد توجه قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2453242 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.