فعالیت پروتئازی در ساب تایپ های مختلف بلاستوسیستیس در اصفهان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

 مقدمه:

 بلاستوسیستیس، تک یاخته ای خارج سلولی و غیر متحرک بوده که در حال حاضر شایع ترین تک یاخته ی دستگاه گوارش انسان و طیف وسیعی از موجودات است. با این که زمان طولانی از شناسایی آن می گذرد، اما نقش آن در بیماری و سلامت افراد بحث برانگیز است. پروتیاز بلاستوسیستیس، یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد علایم می باشد. در این مطالعه فعالیت پروتیازی در چند ساب تایپ به دست آمده مورد بررسی قرار گرفت.

روش ها

نمونه ی مدفوع 600 فرد مراجعه کننده به مراکز آزمایشگاهی شهر اصفهان جمع آوری شد. نمونه ها به صورت میکروسکوپی بررسی گردید و نمونه های بلاستوسیستیس مثبت در محیط کشت داده شدند، با استفاده از روش فایکول بلاستوسیستیس ها به صورت خالص جدا گردید. برای مشخص نمودن ساب تایپ ها (Polymerase chain reaction) PCR و تعیین توالی انجام پذیرفت. جهت ارزیابی فعالیت پروتیازی روش Gelatin/SDS-PAGE مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها

در روش بررسی مستقیم میکروسکوپی، 50 نمونه (8/33 درصد) از لحاظ بلاستوسیستیس مثبت بود که 34 نمونه در کشت مثبت و PCR شد. از این تعداد، 18 نمونه تعیین توالی گردید و 4 نوع ساب تایپ 3-1 و 6 جدا گردید. در ساب تایپ های مختلف، تفاوت سایز باندهای حاصل از فعالیت پروتیازهای مختلف مشهود بود. در ساب تایپ 3-1 یک باند با وزن 20 کیلودالتونی به صورت مشترک مشاهده گردید. ساب تایپ 6 الگوی باندها کاملا متفاوت با سایر ساب تایپ ها بود.

نتیجه گیری

در ساب تایپ های مختلف، تفاوت سایز باند پروتیازی مشاهده گردید که می تواند دلیلی بر تفاوت پروتیازی و احتمالا بیماری زایی در نوع ساب تایپ های مختلف باشد. در این مطالعه با انجام روش فایکول از محیط کشت مدفوع، نتایج قابل اعتمادتری به دست آمد.

زبان:
فارسی
صفحات:
288 -294
لینک کوتاه:
magiran.com/p2454668 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.