ماهیت زبان دینی از منظر مولانا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
موضوع و اهداف

ادبیات عرفانی عرصه وسیعی را فراهم آورده است که ماهیت زبان دینی به عنوان موضوع مشترک فلسفه و دین از منظر عرفانی نیز قابل بررسی است. در این میان مجموعه بزرگ «مثنوی معنوی» نمونه ای از متون عرفانی است که به بررسی دیدگاه خالق آن، جلال الدین محمد رومی درباره ماهیت زبان دینی کمک می کند. مولانا (مولوی) یکی از بزرگ ترین شاعران ایرانی و احتمالا یکی از نوگراترین شاعران ادبیات جهان است.

روش و یافته

 این مقاله که با روش کیفی و بررسی اسنادی اشعار مولانا انجام شده است، به شرح زیر تنظیم شده است: ابتدا هفت نظریه اصلی درباره ماهیت زبان دینی به اختصار توضیح داده شده است. سپس نمونه هایی از مثنوی که مولانا در آن دیدگاه خود را درباره زبان دینی بیان کرده است، تفسیر شده است و در نهایت نشان داده شده که از نظر مولانا، زبان دینی عمدتا نمادین، سپس قیاسی و پس از آن یک صدا و در نهایت همراه با ابهام است.

نتیجه گیری

نتایج تحقیق نشان می دهد که مولانا به توضیح مختصری از دلیل و ماهیت زبان دینی پرداخته است که نشان می دهد چرا عرفای مسلمان به عنوان یکی از چهار گروه اصلی علمای اسلامی، چنین دیدگاهی را در مورد زبان دینی برگزیده اند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
51 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2454897 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!