بررسی پیکربندی های مداری برای یک منظومه تلفن ماهواره ای نزدیک زمین در محدوده سرزمینی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله تلاش شده ویژگی های مداری یک منظومه متشکل از 24 ماهواره نزدیک زمین بررسی گردد. دراین بین، منظومه هایی مبتنی بر طرح دلتای واکر درنظر گرفته شده که شامل مدل های تک منتظم (یک منظومه) و دومنتظم (دو منظومه تودرتو) می گردند. به منظور مقایسه پذیری فرض گردیده که دوره مداری تمامی ماهواره ها 127 دقیقه بوده و باتوجه به ارتفاع بیشینه 2000 کیلومتری، سه مقدار خروج ازمرکز صفر (دایره)، 0.19 (با اوج 2000 کیلومتری) و 0.097 (2÷0.19=) با بیشترین زمان حضور روی منطقه ماموریت لحاظ شده است. به منظور محدود کردن فضای جستجو، میل تمامی مدارها 40 درجه فرض شده و سه مقدار 320، 340 و 360 درجه برای آرگومان حضیض در مدارهای بیضوی لحاظ گردیده است. با بررسی سناریوهای مختلف دیده می شود که با فرض ضرورت وجود دست کم دو ماهواره دردید، اصولا زاویه آرگومان حضیض 320 درجه بهترین پوشش درازای کم ترین انحراف معیار ارایه می کند. مدارهای با خروج ازمرکز بالاتر با صرف نظر از تغییرات در قدرت سیگنال، عملکرد بهتری دارند. این در حالی است که پیکربندی های دومنتظم می توانند با تعداد ماهواره در دید بیشتری همراه باشند که البته اصولا با انحراف معیار بیشتری همراه است. درکل، انتخاب از میان طرح های مختلف تنها با توجه به نیازمندی های ماموریتی امکان پذیر بود و صرفا یک طرح را نمی توان نسبت به دیگران برتر دانست.

زبان:
فارسی
صفحات:
138 تا 147
لینک کوتاه:
magiran.com/p2456359 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!