کیفیت زندگی و توسعه پایدار شهری (موردمطالعه: منطقه 3 شهر تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در نیم ‌قرن اخیر روند شهرنشینی در ایران سیر صعودی داشته و این روند رو به رشد جمعیتی و البته کالبدی شهر تهران، باعث شده تا مناطق مختلف پایتخت در ارائه خدمات شهری به همه اقشار و گروه‎ ها در چارچوب اهداف توسعه پایدار با معضلات جدی رو به‎ رو گردند. از این‎ رو در این مطالعه منطقه 3 تهران بر اساس شاخص‎ های کیفیت زندگی و با تاکید بر رویکرد شکوفایی شهری مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی از روش اسنادی جهت انجام مطالعات اکتشافی، تدوین مبانی نظری تحقیق به همراه تکنیک فیش ‎برداری (فیش ‎برداری الکترونیکی) بهره گرفته شد. داده‎ های آماری تحقیق از سازمان‎ های مختلف چون مرکز آمار ایران و شهرداری تهران گردآوری، طبقه‎بندی و تحلیل شدند و در نهایت از تکنیک SWOT جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‎ها و تهدیدات منطقه 3، بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند منطقه 3 تهران علی‎ رغم نقاط قوت از قبیل سرانه بالای فضای سبز، فضای آموزشی کافی، کیفیت و سهولت دسترسی ‎ها برای ساکنان به فضاهای عمومی و راه‎ های ارتباطی، با مشکلات جدی چون آمار بالای جرم و انواع آلودگی ‎های صوتی و زیست ‎محیطی به سبب وجود کاربری ‎های فرامنطقه ‎ای مواجه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
161 تا 179
لینک کوتاه:
magiran.com/p2457358 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!