دوگانگی نوع ولف برای برنامه های ریاضی با قیود تعادلی ناهموار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یک برنامه ی ریاضی باقیود تعادلی یکی از مسایل بهینه سازی است که قیود آن برای مدل سازی تعادل های معینی در کاربردهای علوم مهندسی و اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. هدف ما در این مقاله بررسی شرایط لازم بهینگی و بدست آوردن دوگان ولف برای این گونه مسایل است. برای این منظور یک مساله ی بهینه سازی با قیود تعادلی را در حالت ناهموار و غیرمحدب در نظر گرفته و فرض می کنیم توابعی که در مساله وجود دارند الزاما مشتق پذیر و یا محدب نیستند. به کمک مفهوم محدب کننده ها که تعمیمی از زیردیفرانسیل ها هستند، مفاهیم ایستایی تعمیم یافته، تحدب تعمیم یافته و برخی از توصیف های قیدی را برای این گونه از مسایل تعریف می کنیم. مساله ی دوگان ولف را برای یک مساله ی بهینه سازی با قیود تعادلی معرفی می کنیم و برای این مساله با استفاده از مفهوم محدب کننده ها، قضایای دوگانگی ضعیف و دوگانگی قوی را بیان و اثبات می کنیم.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
189 تا 201
لینک کوتاه:
magiran.com/p2458046 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!