مشخصه یابی برون تنی، زیست سازگاری سلولی و فعالیت ضدباکتریایی شیشه زیست فعال 58S حاوی مس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شیشه های زیست فعال 58S جایگزین شده با مس (% mol CuO10-0) به روش سل-ژل سنتز شد و تاثیر جایگزینی مس به جای کلسیم بر تخریب پذیری زیستی، تشکیل آپاتیت برون تنی، تکثیر سلولی، فعالیت آلکالین فسفاتاز سلول استیوبلاست MC3T3-E1 و فعالیت ضدباکتریایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) تشکیل لایه ای از آپاتیت بر روی نمونه ها پس از 7 روز غوطه وری درمحلول شبیه سازی شده بدن (SBF) را تایید کرد. آنالیز سطحی با استفاده از SEM نشان داد با افزایش مس در ساختار مقدار آپاتیت تشکیل شده بر روی سطح کاهش یافت. ارزیابی پاسخ سلولی با روش MTT و فعالیت آلکالین فسفاتاز نشان داد که تکثیر و تمایز سلول های MC3T3-E1 در شیشه 58S جایگزین شده با 5 درصد مولی CuO بالاترین مقدار را در مقایسه با سایر نمونه ها داشت در حالی که جایگزینی 10 درصد مولی CuO در ترکیب منجر به کاهش تکثیر و تمایز سلول ها و بروز سمیت سلولی شد. علاوه بر این، شیشه های حاوی مس اثر ضد باکتریایی قابل توجهی در برابر باکتری های اشرشیا کلی (E.coli) و استافیلوکوکوس اوریوس (S.aureus) نشان دادند، به طوری که ضریب فعالیت ضد باکتریایی در برابر باکتری E.coli در شیشه 58S حاوی 5 درصد مولی CuO نسبت به شیشه پایه تا دوبرابر افزایش یافته و بیش از 99 درصد بود (01/0> p-value). در مجموع، شیشه 58S حاوی 5 درصد مولی CuO به دلیل زیست فعالی در شرایط برون تنی، تحریک تکثیر و تمایز سلولی MC3T3-E1 و فعالیت ضد باکتریایی، برای استفاده در ترمیم نقایص استخوانی در مهندسی بافت به عنوان یک ماده زیستی با قابلیت بالا پیشنهاد می شود..

زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2458491 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!