تبیین سیستم معاملاتی و سودآوری آن بر پایه تجزیه حالت پویا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف پژوهش حاضر پیش بینی بازده سهام و درنهایت ارایه یک استراتژی معاملاتی بر پایه تجزیه حالت پویا می باشد.

روش شناسی پژوهش:

رفتار یک سبد سهام را می توان به منزله یک سیستم پویای پیچیده و آشوبناک تلقی کرد که در آن بازده سبد سهام، نشان دهنده وضعیت سیستم است. تجزیه حالت پویا یکی از روش هایی است که در آن به کمک داده های در اختیار، تقریبی خطی از عملگر غیرخطی حاکم بر سیستم به دست می آید و با محاسبه مدهای اصلی می توان به صورت صریح خروجی سیستم را برحسب زمان محاسبه کرد. در پژوهش حاضر بردار بازده سبد سهام، حالت سیستم می باشد و به کمک الگوریتم تجزیه حالت پویا و با درنظرگرفتن یک وقفه زمانی بهینه به صورت یک سیستم خطی مدل می شود.

یافته ها:

نتایج تحقیق بر روی یک سبد سهام متشکل از 14 صنعت از بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1390 تا 1399 و با درنظرگرفتن 5 مد اصلی هدایت کننده سیستم، نشان می دهد که وقفه بهینه برابر شش می باشد و نسبت شارپ حاصل شده از سیستم معاملاتی دوبرابر سیستم خرید و نگهداری می باشد.

اصالت / ارزش افزوده علمی:

استفاده از این سیستم معاملاتی برای معاملات کوتاه مدت توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2460163 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!