نقش کلیسا در شکل گیری مطالعات اسلامی در اندلس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
با وجود پژوهش های انجام شده درباره ی مطالعات اسلامی و چگونگی شکل گیری آن، با توجه به گستردگی موضوع، ناگفته های بسیاری درباره ی مسیله ی مورد پژوهش وجود دارد. هدف از این پژوهش بررسی نقش کلیسای مسیحی یا توجه به اهداف آن، در ظهور مطالعات اسلامی در اندلس است. به این منظور، منابع توصیفی و مآخذ تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است.روش تحقیق به صورت تاریخی و توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاصل از داده های اسنادی بیانگر این است که فتح اندلس سرآغاز دوران تازه ای از تحول در نظام اجتماعی شبه جزیره ی ایبری بود. پس از فتح اندلس، با ادامه ی روابط مسلمانان و مسیحیان در قرن های بعد، تاثیر فرهنگ و تمدن اسلامی بر زندگی مذهبی و اجتماعی مسیحیان، اسباب نگرانی کلیسا را فراهم کرد. آشنایی با راه های متوقف کردن حرکت پیش رونده ی اسلام در مقابل مسیحیت، شناخت از اسلام رادر دستور کار کلیسا قرار داد. با فتح طلیطله و پیدایش نهضت ترجمه زیر نظر کشیشان و گسترش آن، مطالعات اسلامی در اروپا شکل گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2460385 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!