کهن الگوهای آفرینش در اسطوره مشی و مشیانه و نمونه های آن در اسطوره های دیگر جوامع

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مضامین اسطوره ای که در جوامع مختلف مشترک و تکرار شونده می باشند، کهن الگو نامیده می شوند. این کهن الگوها در اسطوره های سراسر جهان مشاهده می شوند، اسطوره آفرینش مشی و مشیانه از این امر مستثنی نمی باشد. از آنجا که اسطوره و تاریخ در هم تداخل دارند، با تحلیل کهن الگوهای موجود در اسطوره آفرینش مشی و مشیانه و تطبیق آن با دیگر روایات خلقت، می توان به برخی از اسرار تاریخ دست یافت. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های تحلیلی بر پایه داده های کتابخانه-ای می باشد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل کهن الگوهای آفرینش، در اسطوره مشی و مشیانه با تطبیق نمونه های آن در اسطوره های دیگر جوامع، برای فهم بهتر این اسطوره می باشد. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که در اسطوره آفرینش مشی و مشیانه نقش آفرینی کهن الگوهایی همچون؛ انسان غول آسا یا خداگونه نخستین، جفت نخستین، زمین مادر، گیاه پیکری و گیاه زایشی و... مشاهده می شود. روش پژوهش از نوع روش های توصیفی، تحلیلی بر پایه داده های کتابخانه ای می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2460387 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!