اوضاع سیاسی و اجتماعی یثرب در آستانه هجرت پیامبر اسلام (ص)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در بین شهرهای شبه جزیره عربستان، یثرب به علت دارا بودن شرایط جغرافیایی مطلوب از موقعیت زندگی خوبی نسبت به شهرهای دیگر برخوردار بوده است. با این حال رقابت طلبی بین قوم یهود و اوس و خزرج از یک سو و چالش های درونی بین اوس و خزرج از سوی دیگر،مردمان این سرزمین را با چالش های عمیق فکری، فرهنگی و سیاسی مواجه ساخته بود.در چنین انتشار به قهرمانی که بتواند آنان را از شرایط موجود برهاند جزء آمال و آرزوهای هر دو گروه بود. سوال محوری پژوهش حاضر آن است که چه عواملی درونی منجر به دعوت مردم یثرب از پیامبر به هجرت بدان شهر گردید؟ فرضیه مطرح شده آن است که چالش های سیاسی برای کسب ریاست و آگاهی مردم یثرب به واسطه اخبار قوم یهود از بعثت نبی، از جمله علل دعوت مردم یثرب از رسول خدا بوده است. پژوهش حاضر با اتکا به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی -تحلیلی سامان یافته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
236 تا 255
لینک کوتاه:
magiran.com/p2460393 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!