نقش رجال راوندی در کاشان عصرسلاجقه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

از جمله پژوهش های تاریخی حایز اهمیت مطالعه پیرامون اقدامات فرهنگی، اجتماعی و عمرانی خاندان ها در دوران سلجوقیان است. ارزیابی نقش و اقدامات رجال راوندی در منطقه کاشان از موضوعاتی است که کمتر بدان توجه شده است . از این رو این جستار با هدف تبیین عملکرد خاندان راوندی در توسعه فرهنگی - اجتماعی و عمرانی منطقه کاشان در عصر سلاجقه نگاشته شده و به بررسی رجال مشهور راوندی همچون قطب الدین راوندی، سید ابوالرضا راوندی و سید فضل الله راوندی پرداخته است. از طرفی حاکمیت سلاجقه بر سرزمین پهناور ایران در صحنه سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی این قلمرو برهه ای از تاریخ را رقم زد که ایران نه تنها در مسایل حکمرانی، بلکه در محدوده فرهنگ، مذهب و عقیدتی نیز دچار تحولی عمیق و ماندگار شد. به همین جهت مطالعه پیرامون اقدامات رجال و خاندان های موثری همچون راوندیان ضروری می نماید. این پژوهش با همین هدف و از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اثرات خاندان راوندی در رونق اقتصادی، توسعه فرهنگی و رشد تشیع منطقه کاشان در دوره سلاجقه پرداخته است. در این نوشتار مشخص شد؛ خاندان راوندی با برقراری روابط مستحکم با دستگاه حکومتی سلجوقیان توسعه اقتصادی، فرهنگی و عمرانی منطقه کاشان را رقم زدند. ایشان در عرصه فرهنگ، در راستای روایت میراث حدیثی، شرح و تصحیح روایات ایمه اطهار علیهم السلام، گسترش عقاید امامیه و ادبیات اقدامات شگرفی انجام دادند. افزون بر این در عرصه اقدامات عمرانی و اجتماعی رجال راوندی بایسته های تحول در منطقه کاشان را فراهم آوردند.

زبان:
فارسی
صفحات:
359 تا 387
لینک کوتاه:
magiran.com/p2460397 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!