پرورش ماهی در قفس :مشکلات، معایب و راه کارها

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از راه های مهم و اقتصادی تولید غذا (پروتیین) پرورش ماهی است . با آشکار شدن اهمیت مصرف آبزیان برای سلامت انسان، روند مصرف این ماده پروتیینی در رژیم غذایی کشورها به ویژه کشورهای صاحب ثروت و درآمد، با شتاب در حال افزایش است. لذا توجه به آبزی پروری بیش از پیش از اهمیت ویژه برخوردار است. از مهم ترین ویژگی های پرورش ماهی در قفس در مناطق دریایی میتوان به امکان بهرهگیری از محیط طبیعی برای پرورش ماهی و سازگاری مطلوب ماهیان، عدم نیاز به زمین (به جز برای بخش پشتیبانی)، امکان جابجایی در موارد اضطراری و تولید ماهیانی با کیفیت بالا اشاره نمود. پرورش آبزیان درمحیط های دریایی و آب شیرین در قفس، علاوه بر دارا بودن مزایا، دارای معایب و مشکلات متعددی نیز میباشند. از مهم ترین مشکلات و معایب پرورش ماهی در قفس، مباحث زیست محیطی از جمله تغییر بستر اکوسیستم دریا، ورود مواد دفعی و غذاهای مصرف نشده و... می باشد باید تلاش های همه جانبه در راستای کاهش این اثرات قرار گیرد و با استفاده از روش های مدیریت صحیح برمنابع، به سمت توسعه پایدار پیش رفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2462144 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!