دراسه مقارنه لموضوعات شعر رثاء المدن فی الاندلس والشرق العربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
إن رثاء المدن فی الادب العربی یعنی البکاء علی المدن التی دمرتها الحروب والفتن او انواع الکوارث الطبیعیه. وطالما کان هذا النوع من الرثاء من اهم الاغراض الشعریه فی الاندلس والشرق العربی لانه واکب وتیره الاحداث والتغیرات السیاسیه واعاد قراءه الاحداث. یسعی هذا المقال بطریقه وصفیه تحلیلیه للتعریف ببعض هذه المراثی ودراسه موضوعات قصاید کلا القطرین باحثا عن وجوه الاشتراک والافتراق بینهما. وبحسب نتایج الدراسه هناک قواسم مشترکه عمیقه فی افکار شعراء الاندلس والشرق العربی تنبع من الوضع السیاسی والاجتماعی القایم فی المجتمع آنذاک. من ناحیه اخری من خلال دراستنا لرثاء المدن المنهاره سنری ان وصف ازدهار المدن ومجدها وازدهارها قبل الدمار والندب والتحسر علی فقدان النعم والمشاعر الدینیه هی من بین الموضوعات المشترکه فی مراثی شعراء البلدین وفی نفس الوقت هناک اختلافات بینهما فمثلا فی رثاء المدن الاندلسیه نری اهتماما بموضوعات کالاستغاثه والحنین الی الوطن لامثیل لها فی المراثی الشرقیه. وبصوره عامه یمکن القول إن قصاید رثاء المدن فی الاندلس جاءت بمعان وصور اکثر عمقا وتاثیرا فی المتلقی وإن کان للشرق فضل الاسبقیه فی التطرق إلی هذا الفن الشعری.
زبان:
عربی
صفحات:
91 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2463334 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!