بررسی فنی و اقتصادی بازیافت سرد آسفالت با قیر امولسیونی به روش سطح پاسخ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از روش های رایج بازیافت، استفاده مجدد از خرده آسفالت همراه با سیمان برای تقویت لایه اساس و جایگزین آن در لایه های روسازی می باشد که انتخاب طرح اختلاط مناسب ضمن بالا بردن کیفیت لایه روسازی، در کاهش هزینه های اجرایی بسیار تاثیر گذار است. در این تحقیق بازیافت سرد آسفالت با قیر امولسیونی با استفاده از روش سطح پاسخ مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، به روش سطح پاسخ و ساخت نمونه های مخلوط آسفالت سرد بازیافتی با استفاده از مصالح خرده آسفالتی، قیرامولسیونی کاتیونیک دیرشکن و سیمان پرتلند نوع II به بررسی مشخصات آزمایشگاهی و اقتصادی این مخلوط ها پرداخته شد. استقامت و روانی مارشال، وزن مخصوص حقیقی و درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی با انجام آزمایش ها تعیین شد. با انجام تحلیل واریانس بر روی مدل های پیشنهادی و تعیین پارامترهای موثر، معادلات ریاضی بین پارامترهای مستقل و وابسته ارایه گردید و تاثیر پارامترها مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با انجام بهینه سازی طرح اختلاط مناسبی که دارای مطلوبیت 60 درصد می باشد برای بازیافت سرد آسفالت پیشنهاد گردید. نتایج آزمایش ها نشان داد که مقدار سیمان و قیر امولسیونی اثر معناداری بر استقامت مارشال دارد. برای مخلوط آسفالت سرد حاوی 4 درصد قیر، افزایش سیمان از مقدار صفر به 2 درصد، استقامت مارشال را 4/15 درصد افزایش می دهد. همچنین در رفتار روانی مارشال، مقدار آب اثر معنادار ایجاد می کند. در مخلوط آسفالت سرد ساخته شده با 4 درصد قیر و بدون سیمان، کاهش آب از مقدار 4 به 2 درصد، روانی مارشال را 8/20 درصد تغییر می دهد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p2463577 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!