فرهنگ کسب رزق حلال در قرآن

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

روزی حلال یکی از مسایل مهم و تاثیرگذار در زندگی انسان است و در آموزه های دینی بویژه قرآن کریم خداوند به آن در آیات متعددی و به شکل های مختلفی اشاره می کند و به گونه ای که حدود 123 بار واژه «رزق» همراه با مشقات آن در قرآن به کار رفته است. و هدف از پژوهش، فرهنگ سازی روزی حلال براساس آموزه های قرآنی است.

روش ها:

 این پژوهش با محوریت آیات قرآن و با استفاده از روایات و کتب تفاسیر، درصدد تبیین فرهنگ استفاده از رزق حلال از منظر آموزه های دینی بویژه قرآن کریم  می باشد. این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه ای انجام گرفته و اطلاعات لازم جمع آوری وتجزیه و تحلیل شده است؛ بنابراین روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی محسوب می شود. 

نتایج

اهمیت رزق حلال و جایگاه آن در متون دینی بویژه قرآن کریم بیان شده است و برای فرهنگ سازی روزی حلال در زندگی فردی و اجتماعی نیازمند کاربردی کردن قرآن در جامعه اسلامی است و سعی شده آنچه را که به نظر نگارنده، در مسیله رزق حلال با استناد به قرآن کریم آنچه که مهم است، اینکه رزاق حقیقی، الله است و اقسام رزق در قرآن عبارت است از: حسن، کریم، طیب، معلوم و بغیرحساب و همچنین عوامل ایجادی رزق بر اساس آیات قرآنی؛ اخلاص، اطاعت، انفاق و... بیان شده است.

نتیجه گیری: 

رزق حلال در قرآن از جایگاه والایی برخوردار است و خداوند در آیات متعددی علاوه بر تبیین رزق حلال و اوصاف آن، عوامل زمینه ساز رزق را بیان می کند.  در قرآن بر فرهنگ سازی کردن روزی حلال در زندگی و توجه داشتن به تغذیه، تاکید فراوان شده است که نتیجه آن فرهنگ سازی آموزه های قرآنی از جمله رزق حلال در جامعه اسلامی است.

کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2463966 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!