نتایج بحرانی و خطرناک آزمایشگاهی: مروری اجمالی بر تعاریف، تشخیص، ضرورت تکرار، تائید و گزارش آنان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نقش آزمایشگاه بالینی در تشخیص، درمان و پیگیری بیماری، قطعی و قابل توجه می باشد. گاهی نتایج بعضی از آزمایش ها به گونه ای هست که اگر اقدام عاجل برای درمان آن انجام نگیرد، بیمار را در معرض خطر، عوارض جدی و حتی مرگ قرار می دهد. به این نتایج، نتایج بحرانی یا خطرناک می گویند. طی 40 سال گذشته، این نتایج موردتوجه زیاد پزشکان بالینی و علوم آزمایشگاهی قرارگرفته است. با عنایت به تاثیر غیرقابل انکار مداخله درمانی فوری در کاستن از عوارض مربوطه در بیمار، گزارش فوری این نتایج توسط آزمایشگاه به گروه درمانگر، اکیدا توصیه شده است. لذا، شناسایی این نتایج در بین انبوه نتایج روزانه آزمایشگاه، تایید و گزارش فوری آن به گروه درمانگر، توسط مسیولان ذی ربط و انجمن های تخصصی الزامی شد. علی رغم توافق همگانی برای گزارش دهی فوری این نتایج، در تشخیص این نوع نتایج، چگونگی تایید و یا روند گزارش دهی آنان بین آزمایشگاه های مختلف، حتی در یک منطقه تفاوت وجود دارد. در مقاله مروری حاضر، جنبه های مختلف تشخیصی، تایید و گزارش این نتایج در سطح کشور و جهان موردبررسی اجمالی قرارگرفته تا شاید بتوان یک رویه هماهنگ و یکنواخت و متناسب با شرایط هر منطقه/آزمایشگاه به دست آورد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2465430 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!