برنامه های آموزش فرزندپروری برای کودکان کم شنوا: مروری روایتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقاله حاضر مروری روایتی بر برنامه های آموزش فرزندپروری کودکان کم شنوا و ویژگی های آن برنامه ها بود. به این منظور مقاله های منتشرشده به زبان فارسی و انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی؛ IranDoc و SID، ISC برای مقاله های فارسی از پایگاه های اطلاعاتی؛Science Direct ،  Scopus،PubMed، Medline و Google scholar برای مقاله های انگلیسی استفاده شد. پس از حذف مقاله های تکراری، اسامی برنامه های آموزش فرزندپروری کودکان کم شنوا از مقاله های موجود استخراج شدند که شامل 24 مقاله فارسی و انگلیسی بود. برای هر کدام از این برنامه ها اطلاعاتی همچون نام نویسنده (ها)، گروه هدف و سال انتشار برنامه جمع آوری شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامه های مرتبط با فرزندپروری به دو دسته کلی عمومی و تخصصی تقسیم می شوند. شباهت ها و تفاوت های دقیق تر برنامه ها منجر به کشف چهار حوزه در برنامه های فرزندپروری عمومی و یک حوزه در برنامه های تخصصی شد. با این که برنامه های کمی در حوزه آموزش فرزندپروری برای کودکان کم شنوا وجود دارد ولی شایسته است که از هر برنامه با توجه به مشکلات والد- کودک، نیازهای آنها و اهداف برنامه استفاده شود. با توجه به این که وجود فرزند کم شنوا تمام جنبه های زندگی فرد، به ویژه تعامل والدین با کودک را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، کاربرد مناسب برنامه های آموزشی فرزندپروری برای بهبود تعامل پدر و مادر با فرزند و همچنین تقویت مهارت های زبانی فرزند کم شنوای آن ها ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2465432 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!