تاثیر تکنیک های آرام سازی بر اضطراب و درد بیماران سوختگی: مطالعه مروری نظام مند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بیماران سوختگی علیرغم دریافت مسکن های مخدر، سطوح بالایی از درد و اضطراب را در هنگام تعویض پانسمان تجربه می کنند. بنابراین، بین درد و اضطراب حین تعویض پانسمان رابطه ای دو طرفه وجود دارد. لذا این مقاله مروری با بررسی تاثیر تکنیک های آرام سازی بر اضطراب و درد در بیماران سوختگی بستری انجام شد.برای یافتن شواهد مرتبط با هدف مطالعه، در پایگاه های ملی؛ SID، Magiran،IranMedex  وIrandoc و پایگاه های بین المللی؛ Google-Scholar، Medline، PubMed، Elsevier، ProQuest، Springer با استفاده از کلیدواژه های Mesh (اضطراب، درد، سوختگی، مطالعه مروری)، از سال 2021-2013 مورد جستجو قرار گرفته شد. ولی پایگاه embais به دلیل عدم دسترسی به داده ها مورد بررسی قرار نگرفت. فرآیند جستجو منجر به شناسایی 247 مقاله در مطالعه مروری حاضر شد. پس از حذف مطالعات تکراری و در طی غربالگری اولیه، مطالعات از نظر؛ عنوان، چکیده، معیارهای ورود و خروج بررسی شدند. در طی غربالگری ثانویه، 11 مطالعه از نظر متن کامل مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک های آرام سازی یکی از در دسترس ترین و مقرون به صرفه ترین درمان های مکمل برای درد و اضطراب نظر گرفته می شود. در اغلب مطالعات تکنیک های آرام سازی موجب کاهش اضطراب و درد در بیماران سوختگی می باشد و بیشترین تکنیک مورد استفاده در مقالات تکنیک آرام سازی عضلانی بنسون بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
34 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2465433 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!