تظاهرات سندرم التهابی چند ارگانی کودکان : گزارش سه مورد

نویسنده:
نوع مقاله:
گزارش موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در بهار 2020 و به دنبال شیوع جهان گیری بیماری کووید-19، شکل خاصی از درگیری چندارگانی بدنبال ابتلا به این بیماری در کودکان بروز پیدا کرد. در این سندروم هیچ یک از ارگان های حیاتی اعم از؛ قلب، کبد، کلیه ها، دستگاه گوارش و حتی مغز در امان نماندند. با اینکه شدت درگیری در ارگان های مختلف در سندرم التهابی چندارگانی کودکان زیاد بود ، اما خوشبختانه با درمان با IVIG و کورتیکواسترویید، میزان مرگ و میر کمی داشت. در این نوشتار به معرفی سه بیمار با تظاهرات سه گانه ای ازMISC می پردازیم. بیمار اول (پسر 9 ساله) بدنبال تماس با کووید-19 در دوهفته قبل از مراجعه با علایم توامان گوارشی و تنفسی مراجعه کرد و به سمت نارسایی برق آسای کبدی رفت. بیمار دوم (شیرخوار 4 ماهه) با سابقه تماس با کووید-19 و با علایم؛ تب، وضعیت شوک و تشنجات مکرر مراجعه کرد و در بررسی تصویربرداری از مغز درگیری دوطرفه هسته های قاعده ای را نشان داد. بیمار سوم (پسر 5/5 ساله) با علایم درد شکمی، دیسترس تنفسی و تاکی کاردی مراجعه کرد. در بررسی های رادیولوژیک و اکوکاردیوگرافیک نارسایی سیستولیک قلبی و افیوژن پلور و پریکاردیک نمایان شد و به سمت نارسایی کلیوی پیشرفت کرد و با تشخیص MISC تحت درمان قرارگرفت. هر سه بیمار با حال عمومی خوب از بخش مراقبت های ویژه ترخیص شدند. بروز سندرم التهابی چندارگانی کودکان در بیماران مراجعه کننده به اورژانس های کودکان دور از انتظار نیست. اکثر آن ها سابقه تماس با کووید-19 داشته اند. ممکن است معیارهای تشخیصی در ابتدای مراجعه این بیماران کامل نباشد. لذا انجمن روماتولوژی کودکان ایران در راستای مطالعات جهانی از اصطلاح قطعی و محتمل برای توصیف این سندرم استفاده کرده است. تشخیص سریع و درمان به موقع این بیماران با IVIG ، کورتیکواسترویید یا ترکیب این دو از مرگ و میر و عوارض بیماری شدیدا می کاهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
44 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2465483 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!