اثر تغییرات دما بر روی ویژگیهای ترموالکتریکی نانولوله تک لایه ی دو سر بسته ی نیترید بور (6،3)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق خصوصیات ترموالکتریک نانو لوله ی نیترید بور دو سر بسته تک لایه ی (TSC-SWBNNT(6,3)) در حالت بدون ناخالصی در بازه ی انرژی 5.5- تا 5.5 الکترون ولت و دماهای 200، 300، 500، 700 و 900 کلوین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با افزایش دما طول باند گپ تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش محسوسی می یابد. پیکهای نمودار رسانش با افزایش دما کوچکتر و کمتر شده است که نشان دهنده ی مراجعت تعداد بیشتر الکترونها و حفره ها به ترتیب اطراف باند لومو (LUMO) و هومو (HOMO) و باعث کاهش باند گپ و افزایش رسانش شده است. ضمنا ضریب سیبک (توان حرارتی) با افزایش دما تا 900 کلوین، افزایش تا حدود 370 میکرو ولت بر کلوین را تجربه کرده است. با افزایش دما، ضریب شایستگی (ZT) تا حدود عدد 0.95 افزایش یافته که انتظار می رود با افزایش بیشتر دما، این ضریب مقادیر بیشتری را تجربه کند. رسانندگی گرمایی نیز با افزایش دما مقداری افزایش یافته ولی در حد نانو محدود مانده است که نشان از کوچک بودن مقدار آن می باشد. بنابراین در کل می توان نتیجه گرفت این نانولوله می تواند به عنوان ماده ترموالکتریک مناسبی انتخاب گردد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
421 تا 427
لینک کوتاه:
magiran.com/p2467124 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!