تحلیل ساختار نوسان پذیری به منظور تحلیل نسبت بهینه هجینگ در تامین سوخت کشتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیشینه و مبانی نظری پژوهش

با توجه به عدم اطمینان موجود در قیمت‌های سوخت، شرکت‌های کشتیرانی مانند سایر شرکت‌های حمل و نقل معمولا به دنبال مدیریت ریسک تامین سوخت هستند. در این راستا، مقاله حاضر به دنبال محاسبه نسبت بهینه هجینگ جهت تدوین سبد کمترین ریسک تامین سوخت کشتی است.

روش‌شناسی

به‌منظور مدلسازی نوسان‌پذیری بازدهی متغیر سوخت کشتی، از الگوی VAR-CCC استفاده شده است. بعد از تخمین مدل از روی ضرایب می‌توان ساختار همبستگی و واریانس قیمت را تحلیل کرد. این اثرات سرریز در محاسبه ریسک سبدهای سوختی شامل نفت خام بازار آتی و سوخت کشتی نقدی دارای اهمیت بسیاری هستند. سپس بهینه‌سازی ریسک- بازده با استفاده از تکنیک ضریب لاگرانژ مورد استفاده قرار گرفت. داده‌های پایانی قیمت سوخت‌ها به‌صورت روزانه و در بازه ده ساله از 2010 الی 2019 ، از سایت بلومبرگ تهیه شده است.

یافته‌ها

  نتایج تخمین نشان داد که اغلب ضرایب در سطح 5 درصد معنی‌دار شده و از این حیث مطابق با نتایج حاصل از پژوهش‌های قبلی بوده است.

نتیجه‌گیری

نسبت بهینه هجینگ محاسباتی در شرایط قیمتی موجود، 34% به‌دست آمد؛ به این معنا که صاحبان شرکت‌های کشتیرانی به‌منظور کاهش ریسک تامین سوخت خود می‌توانند 34 درصد سوخت سال آینده خود را با خرید نفت خام بازار آتی به حداقل برسانند.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2467926 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!