حقوق حاکم بر تملکات دولت و شهرداری ها در ایران با تاکید بر نقش قدرت و خدمت عمومی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از جمله موضوعاتی که در حوزه مالکیت دولت در سالهای اخیر در نظام حقوقی ایران مطرح شده، بحث مبانی و چرایی تملکات شهرداری است که در پرتو تیوریهای بنیادین حقوق اداری در مورد دولت قابل بحث می باشد. دو تیوری بنیادین قدرت عمومی و خدمت عمومی که ریشه در حقوق اداری فرانسه دارند و البته مبانی آن را در حقوق اسلامی نیز می توان پیدا کرد اساس این تحلیل را تشکیل می دهند. هدف از تبیین موضوع پیش رو آن است که مشخص شود شهرداری به دلیل داشتن امتیازات خارج از حقوق خصوصی مجاز به تملک است یا آنکه به دلیل خدمت رسانی به مردم چنین رسالتی را داراست. روش پژوهش در این مقاله کیفی- تفسیری است. نتیجه حاصل آنکه شهرداری به دلیل قدرت عمومی مجاز در تملک است ولی غایت عمل این نهاد خدمت رسانی به مردم می باشد. در واقع قدرت عمومی ابزاری است که نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد و شهرداری و نهادهای تملک کننده در موارد لزوم و در راستای پیشبرد اهداف اداره باید به آن متوسل شوند. غایت اما، پیشبرد اهداف سازمان با هدف ارایه خدمات شایسته به مردم می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
899 تا 916
لینک کوتاه:
magiran.com/p2468697 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!