شناسایی عوامل موثر قابلیت های فناوری بر افزایش ظرفیت های نوآوری در توسعه کسب و کارهای خانگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر قابلیت های فناوری بر افزایش ظرفیت های نوآوری جهت توسعه کسب و کارهای خانگی می باشد. پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی، با رویکرد کیفی انجام گردید. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوایی استفاده شد. جامعه آماری، صنایع دستی (سفال، سرامیک و فرش دست بافت) در سال 99 می باشد. پس از بررسی ادبیات موضوع، با تدوین پرسش های راهنمای مصاحبه ، از تکنیک مصاحبه عمیق با نمونه گیری هدفمند از مطلعان کلیدی با روش گلوله برفی هفده مصاحبه انجام شد. از طریق برقراری ارتباط بین مقولات، داده های تحقیق، طبقه بندی و پالایش گردید. در نتیجه 34 مفهوم موانع و 17 مفهوم محرک های نوآوری، افزایش ظرفیت به ترتیب اهمیت مولفه های تحقیق و توسعه، ظرفیت کسب دانش و افزایش مهارت های تجربی به عنوان مهترین قابلیت ها با 14 مولفه فرعی، در ابعاد نوآوری با اولویت-های: پالایش مواد اولیه، طراحی خلاقانه، اصلاح عملیات تولید و شناحت بازار شناسایی شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
24 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2469588 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!