انتخاب نرم افزار برنامه ریزی منابع بنگاه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای در شرکت گروه فولاد الماسان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

موفقیت سازمان ها در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع بنگاه، در گرو انتخاب سیستمی است که بیشترین همسویی را با فرهنگ، اهداف، زیرساخت موجود و نیازمندی های آن سازمان داشته باشد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر انتخاب نرم افزار برنامه ریزی منابع بنگاه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای در شرکت گروه فولاد الماسان می باشد. این پژوهش از جنبه هدف کاربردی بوده و از جنبه گردآوری اطلاعات، توصیفی و با رویکرد پیمایشی می باشد. به منظور گردآوری اظلاعات توصیفی و معیارهای تاثیرگذار، از مطالعات میدانی و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، کمک گرفته شد. برای گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه استفاده شد که پرسشنامه اول به منظور تعیین درجه اهمیت و انتخاب معیارها و پرسشنامه دوم به منظور انجام مقایسات زوجی در اختیار خبرگان موضوع قرار گرفت. پرسشنامه اول در بین 25 خبره از متخصصین و مشاوران صنایع فولاد توزیع شد که در نهایت 22 خبره در پاسخگویی آن همکاری نمودند. پرسشنامه دوم که به منظور انجام مقایسات زوجی تدوین شده بود، در بین 20 نفر از متخصصان و مشاوران صنایع فولاد که با توجه به تجربه آن ها در زمینه صنعت فولاد، سیستم های اطلاعاتی بکار رفته در این صنعت و همچنین نیازمندی های موجود، می توانستند مقایسات مناسبی میان هر یک از گزینه های محتمل صورت دهند، قرار گرفت.در پاسخگویی به پرسشنامه دوم ، 16 خبره همکاری نمودند و درنهایت به کمک روش فرایند تحلیل شبکه ای، وزن مربوط به معیارها، زیرمعیارها و همچنین گزینه های موجود استخراج گردید و در نتیجه نهایی، محصول شرکت " برنامه ریزی منابع سازمان کرانه" برای پیاده سازی در شرکت نمونه فولاد پیشنهاد گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2471051 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!