آشنایی با برخی مشکلات مدیریت تولید مزارع تکثیر و پرورش ماهیان قزل آلای هراز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
جهت ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت مزارع تکثیر و پرورش ماهیان قزل آلای رنگین کمان در منطقه هراز طی چهار فصل در سال 1397، اطلاعات مربوط به وضعیت بهداشت و پرورش ده مزرعه واقع در حاشیه رودخانه هراز در پایان هر فصل بصورت پرسش نامه جمع آوری شد. بر اساس نتایج، تنها چهار دوره آموزشی طی یک سال در سابقه مدیر یا مسیول فنی وجود داشت و مدرک مدیران فنی مزارع لیسانس و بالاتر بود ولی تعداد آن ها از بهار تا زمستان کاهش داشت. همچنین توزیع کمی تعداد، مساحت و حجم استخرهای پرورش در هر مزرعه و میزان تولید نیز طی بهار تا زمستان روند نزولی داشت. تمام مزارع مورد بررسی در کنار استفاده از آب رودخانه، از آب چاه (زهکش رودخانه)، چشمه و آبشار استفاده می کردند. بیش از 50% از مزارع مورد بررسی انبار مناسب نگهداری مواد غذایی و دارویی داشتند. کلیه مزارع فاقد برنامه منظم نمونه برداری برای ارزیابی سلامت ماهیان بوده و واجد پیشینیه آلودگی طی دوره بررسی بودند. در یک نگاه کلی بیماری دهان قرمز در 70%، ساپرولگنیازیس در 60 - 30% و زخم های جلدی و خوردگی باله در 60 - 30% مزارع در فصول مختلف مشاهده شد. گل آلودگی مهم ترین معضل آب مزارع بود که در 50 - 100% مزارع در فصول مختلف وجود داشت. بیشترین تلفات ماهیان در دامنه سنی 5 - 20 ماهه و میزان تلفات براساس فصول به ترتیب در تابستان> پاییز> بهار> زمستان بود. همچنین بروز مسمومیت ناشی از بالا بودن میزان پراکساید و ازت فرار یکی از دیگر عوامل معرفی شده در تلفات بود. مهم ترین فعالیت های درمانی انجام شده ضد عفونی و درمان بعلاوه ضد عفونی بود. به نظر می رسد توجه به کیفیت آب و خوراک مصرفی و نیز داشتن یک برنامه منسجم کنترل بهداشتی بتواند کمک فراوانی به کاهش مخاطرات و خسارات اقتصادی ناشی از تلفات ماهیان در مزارع هراز بنماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2471666 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!