ارائه مدل تصمیم گیری چندمعیاره جهت مکان یابی بندر هاب (مطالعه موردی: صنعت کشتیرانی ایران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مسیله مکان یابی هاب در چند سال اخیر به یکی از مسایل محبوب و مهم در ارتباطات و حمل و نقل وسایل نقلیه زمینی، هوایی و به ویژه حمل و نقل دریایی تبدیل شده است. تمرکز اصلی این مقاله بر انتخاب بندر بعنوان هاب برای بنادر کانتینری است. شرکت های کشتیرانی در کنار محاسبه هزینه های مسافت و عملیاتی، شرایط کیفی را نیز برای مکان یابی هاب در نظر می گیرند. سپس مناسب ترین مکان را بعنوان بندر هاب کانتینری را انتخاب می کنند. معیارهای کمی و کیفی زیادی در انتخاب مناسب ترین بندر بعنوان هاب نقش دارند. در این مقاله، دو مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای ارزیابی و انتخاب بندر هاب در صنعت کشتیرانی ارایه شده است. در نهایت، عملکرد هر یک از روش های ارایه شده با یک مطالعه موردی مکان یابی هاب در بندر های ناحیه جنوب ایران شامل: بندر عباس، امام، بوشهر، خرمشهر، چابهار و عسلویه مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از هر دو روش مقایسه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 151
لینک کوتاه:
magiran.com/p2473969 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!