بررسی بلوغ منابع انسانی ادارات تربیت بدنی دانشگاه های دولتی با تاکید بر شناسایی مولفه ها و آینده پژوهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف اصلی طراحی مدل بلوغ منابع انسانی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های جامع دولتی کشور صورت گرفت. با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، فرایند مدل سازی که رویکرد آن نظریه سازی است تا نظریه آزمایی و نیز مطالعه در محدوده کوچک اما با عمق زیاد، از روش کیفی برای تدوین مدل بهره گرفته شد. داده های اسناد با مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد به نوعی که هر مصاحبه حدودا سی دقیقه زمان و اطلاعات در حدود چهار ماه نهایی شدند. جامعه پاسخ دهنده به سوالات مصاحبه، خبرگان دانشگاهی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کل کشور به تعداد 18 نفر بودند و مصاحبه شوندگان براساس اصل تشخیص و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، شرط اتمام نمونه-گیری، رسیدن به اشباع نظری بود. به منظور صحت اطلاعات کسب شده دو نفر کدگذاری را انجام دادند و ضریب تشابه 78 درصد کدها حاصل شد. یافته های پژوهش نشان از اکتشاف مولفه های رهبری منابع انسانی، روابط کار و کارکنان، نتایج ادراکی منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، جبران خدمات منابع انسانی، برنامه ریزی و تامین منابع انسانی و استراتژی منابع انسانی را می دهدکه موارد اکتشاف شده احتمالا می تواند بلوغ منابع انسانی را در ادارات تربیت بدنی تسهیل نماید. به نظر می رسد نتیجه این پژوهش به شناسایی مولفه هایی ختم شد که بستره توجه دانشگاهی را به سوی رسیدگی بیشتر به نیروی انسانی هدایت خواهد کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2475837 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!