گردشگری و اطلاع رسانی پزشکی مبتنی بر وب: یک رویکرد نتنوگرافی (مورد مطالعه: پلتفرم گردشگری پزشکی آریا مدتور)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

کشور ما به عنوان یکی از شناخته شده ترین کشورها در گردشگری پزشکی پتانسیل بالقوه ای برای رشد در این صنعت دارد و مستلزم اطلاع رسانی و تبلیغات بازاریابی در رسانه های آنلاین به ویژه وب سایت هاست. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی محتوای تولید شده وب سایت خدمات گردشگری پزشکی آریا مدتور جهت اطلاع رسانی به گردشگران است.

روش ها

این پژوهش یک مطالعه کاربردی بود که با اتخاذ رویکردی استقرایی در آن از روش تحقیق کیفی نتنوگرافی استفاده شد. جمع آوری داده ها به سه صورت داده های بایگانی، استخراج شده و فیلد نوت، از وب سایت گردشگری آریا مدتور در سال 1400 صورت گرفت و تحلیل داده های آنلاین نیز در دو مرحله تحلیل محتوای وب سایت و تحلیل کامنت های مشتریان و ابر کلمات با استفاده از نرم افزار Atlas.ti انجام شد.

یافته ها

نتایج حاصل از بررسی محتوای وب سایت آریا مدتور نشان داد که محتوای وب سایت در سه دسته محتوای رابطه ای، سازمانی و تبلیغاتی قرار دارد. تحلیل نظرات گردشگران پزشکی نیز نشان داد که وب سایت آریامدتور توانسته تمام اطلاعات مورد نیاز گردشگران را پوشش دهد. همچنین ابر کلمات نشان دادند که گردشگران از اطلاع رسانی و خدمات شرکت رضایت دارند و بیشتر به دنبال اطلاعاتی در حوزه هزینه، ایران، اقامت، غذا و مترجم هستند. آن ها بیشترین اطلاعات خود را از ویدیوهای گردشگران مصرف کننده خدمات شرکت دریافت می کنند.

نتیجه گیری

استفاده از پلتفرم ها با تمرکز بر محتواهای تبلیغاتی، رابطه ای و سازمانی در اطلاع رسانی و جذب گردشگران پزشکی بسیار موثر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
2 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2475981 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!