تفکر طراحی در معماری

چکیده:
تفکر طراحی تنها با مقوله طراحی معماری در ارتباط نیست و شاید بتوان ادعا کرد که تفکر طراحی یک نیاز برای همه ملتها و تلاشی برای فرهنگ سازی است. تفکر طراحی به مانند حل یک مسئله ریاضی نیست که تنها به یک جواب ختم شود. بلکه تمام قسمتهای ذهن در این تفکر به کار گرفته می شوند. چرا که در این نوع از حل مسئله جواب مشخصی را در پیش روی نداریم و در مواقعی تمام راه حل ها صحیح است و می تواند به جواب صحیح برسد. در تفکر طراحی ذهن عادت می کند که با هر مقوله ای درگیر شود و هر چیز را به صورت یک مسئله ببیند...
زبان:
فارسی
در صفحه:
52
لینک کوتاه:
magiran.com/p247829 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!