تعیین معیار زمانی برای مراحل رشد جنین

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

فقیهان در ثبوت دیه کامل برای جنین بعد از ولوج روح اتفاق نظر دارند، اما در مقدار دیه برای مراحل قبل از ولوج روح و تعداد این مراحل، اختلاف دارند. مشهور آنها به استناد قرآن کریم و روایات، پنج مرحله برای قبل از ولوج روح قرار دادند که عبارت است از نطفه، علقه، مضغه، عظام و تمامیت خلقت. آنها برای هر مرحله به استناد روایات متعدد دیه ای خاص تعیین کرده اند. در عین حال در بسیاری از روایات برای مراحل مختلف رشد جنین، معیار زمانی ارایه شده است که بسیاری از فقیهان به علت تعارض این روایات با یکدیگر از فتوا بر اساس آنها صرف نظر کرده و در فتاوای خود معیار زمانی تعیین نکرده اند. در این نوشتار با استمداد از دیدگاه ابن ادریس کوشش شده حتی المقدور میان همه روایات در این باره جمع گردد و در نهایت معیار زمانی روشنی برای مراحل رشد جنین و دیه هر مرحله تعیین گردد. بر پایه آنچه در این نوشتار به اثبات رسیده برای هر روز رشد جنین، یک هزارم دیه کامل (یک دینار) تا مرحله ولوج روح که در 120 روز گی است ثابت می باشد. پس از ولوج روح، دیه کامل ثابت است. پس دیه جنین از یک دینار آغاز و تا هنگام ولوج روح که در چهار ماهگی است به 119 دینار می رسد. پس از آن 1000 دینار خواهد بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
132 تا 168
لینک کوتاه:
magiran.com/p2479444 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!