ارزیابی راهکارهای جریمه تاخیر در معوقات بانکی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

معوقات بانکی یکی از معضلات نظام بانکی است که راهکارهای گوناگونی برای حل آن، پیشنهاد و اجرایی شده است. این راهکارها باید علاوه بر موافقت با شرع، دارای کارایی و بازدارنگی نیز باشد. همچنین باید میان انواع مشتریان بدحساب، خصوصا معسرین و غیر آنها فرق گذارد و خسارات بانک بابت بدحسابی را نیز جبران کند. در این نوشتار، سیزده راهکار بر اساس معیارهای مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این سنجش راهکارهایی، مانند تعزیر مالی و پرداخت کارمزد به ضامن، از حد نصاب بهتری برای یک راهکار مطلوب برخوردار هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
120 تا 174
لینک کوتاه:
magiran.com/p2479548 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!