ضرورت تحول معاضدت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران و فواید آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

امروزه معاضدت حقوقی به عنوان یک حق مهم برای هر انسان و امتیازی قانونی برای هر شهروند و نیز به مثابه یک شرط اساسی برای تحقق دادرسی منصفانه در نظام ها و مجامع حقوقی مورد توجه و اهتمام فراوان است. معاضدت حقوقی در مفهوم محدود اما رایج آن، عبارت است از یاری دادن به افراد محروم و بی بضاعت جهت برخورداری از حق وکیل در مراحل قضایی، لیکن در مفهوم جدید و فراگیر آن افزون بر مساعدت در مراحل دادرسی، اقدامات گسترده و فراگیر جهت دسترسی به دادرسی عادلانه و ارتقای فرهنگ حقوقی از طریق آموزش و ارایه خدمات را نیز شامل می شود که در این مفهوم، معاضدت حقوقی از قلمرو و تاثیری گسترده برخوردار است و به توانمندسازی حقوقی افراد منجر می شود. به رغم اینکه معاضدت حقوقی در کشور ایران از سابقه ی دیرین برخوردار است و در مفهوم محدود، در قوانین متعددی از جمله اصل 35 قانون اساسی مورد پیش بینی و تاکید واقع شده است، اما چارچوب نظام و سامانه ی آن در وضعیت محدود و نامناسبی قرار دارد و بسیاری از مردم نسبت به اعمال حق معاضدت، محروم بوده و حتی کمترین اطلاعات را در مورد آن ندارند. بنابراین، تحول چنین نهادی و عنایت به سازوکارهای لازم برای آن ضرورتی تردیدناپذیر است. در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، ثابت شده است که معاضدت حقوقی بر مبانی ارزشمند حقوقی و اجتماعی و نیز مبانی و ادله فقهی موجهی استوار است که همین مبانی در واقع بیانگر اهمیت و فواید چشمگیر این نهاد می باشد. لیکن، از ره آوردهای مهم تحول معاضدت و توسعه سازوکارهای آن، می توان به تسهیل و ساماندهی ارایه خدمات حقوقی رایگان به مستمندان و گروه های آسیب پذیر و دسترسی بیشتر به عدالت، افزایش آگاهی های مردمی و پیشگیری از تخلفات قانونی و کاهش جرایم، توسعه ی کلینیک های حقوقی و... اشاره کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 123
لینک کوتاه:
magiran.com/p2479584 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!