عدم امکان اجرای قصاص به علت مرگ یا فرار جانی (بررسی فقهی حقوقی ماده 435 قانون مجازات اسلامی)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

مرگ و فرار مرتکب جنایت عمدی، ازجمله عوامل تعذر استیفای حق قصاص است. فقیهان در موارد گوناگون تعذر قصاص به استناد روایات خاص یا قواعد و اصول حاکم بر این مسیله، فتاوای مختلفی درباره ضمان به دیه برعهده مرتکب، الاقرب فالاقرب از ورثه، عاقله یا بیت المال داده اند. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 435 مقررات مربوط به این موضوع را براساس آرای برخی فقیهان ذکر کرده است. در این نوشتار بعد از نقد و بررسی مفاد این ماده و فتاوا و ادله فقیهان، در برخی مسایل یکی از اقوال رجحان داده شده و در برخی دیگر از مسایل، قول جدیدی تاسیس گردیده است. درنهایت پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارایه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
158 تا 196
لینک کوتاه:
magiran.com/p2479657 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!