بهینه سازی سیستم خدمات کلینیک دانشگاه تهران با استفاده از تئوری صف

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

افزایش چشمگیر زمان مورد انتظار برای دریافت خدمات پزشکی و نیز رشد هزینه های درمانی در کشور به همراه کمبود منابع، محققان را به بررسی روش های ارتقا بهره وری وکارایی عملیاتی تشویق نموده است. با توجه به پیچیدگی و سطح تعامالت در سازمانهای بهداشتی و درمانی، اهمیت نحوه ارایه خدمات در این مراکز در زمان مطلوب و با هزینه مناسب به دلیل عدم پیش بینی اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. از این رو اهمیت بکارگیری تکنیک های شبیه سازی بر مبنای تیوری صف در سیستم های خدمات درمان جهت ارزیابی عملکرد سیستم بطور فزایندهای گسترش یافته است. در این راستا این تحقیق با هدف بهینه سازی سیستم خدمات پزشکی در شاخصهایی مانند زمان انتظار و بهره وری با استفاده از تیوری صف در دانشگاه تهران انجام شده است. در این تحقیق در ابتدا با بررسی مدلهای شبیه سازی انجام شده در سطح دنیا برای سیستمهای خدمات درمان، یک دسته بندی برای انواع حالات بهبود عملکرد صورت پذیرفت. سپس برای جمع آوری داده در طول هفته، ورود افراد به سیستم و زمان شروع و پایان و مدت زمان انتظار و مدت زمان دریافت خدمات ثبت گردید. این پژوهش از نوع مقطعی بوده و بر روی 50 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز خدمات درمان از جمله دانشجویان و کارکنان کلینیک دانشگاه تهران انجام گرفت. فرآیند خدمت دهی در مرکز خدمات درمانی توسط نرم افزار شبیه سازی ویتنس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از چندین سناریو برای آنالیز حساسیت در ورودی، فرایند و منابع بهینه سازی گردید. نتایج شبیه سازی نشان داد که اضافه کردن پزشک جدید به پزشکان حاضر و حذف یک پذیرش برای پزشکان حاضر، میانگین زمان بطور چشمگیر کاهش یافته و مشغله پزشکان 80 % شده و از لحاظ صندوقدار هم هیچ تفاوتی نداشته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2479932 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!