تشبیک مستخدمی الفضاء المجازی فی العالم الإسلامی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
إن الفضاء السیبرانی او المجازی هو مساحه کبیره واداه قویه قد تجاوزت العدید من الحدود؛ حیث یقوم الکثیر من المستخدمین بانشطه مختلفه، من جملتها انشطه تتعلق بالعالم الإسلامی، لکن مدی حضور المستخدمین من العالم الإسلامی لا یلبی الحاجات المتنوعه لهذه المساحه، فیتمثل الإجراء الاکثر إستراتیجیه وحیویه واساسیه فی ربط المستخدمین شبکیا للانتفاع بالموارد والفرص والاسواق والقدرات المتعدده، ومعالجه القیود والاخطار.والغرض من هذه الدراسه هو التشبیک بین مستخدمی الفضاء السیبرانی او المجازی فی العالم الإسلامی وذلک بالإجابه علی سوال انه (کیف یمکن تشبیک مستخدمی الفضاء المجازی فی العالم الإسلامی؟).تم الاعتماد فی جمع بیانات الدراسه علی الطریقه الوثایقیه والمکتبیه، واما تحلیل البیانات فقد تم من خلال النهج الکیفی؛ حیث استخدم بشکل استقرایی سلسله من الإجراءات المنهجیه لإنشاء نظریه حول الظاهره قید الدراسه، وتتکون عملیه التشبیک لمستخدمی الفضاء السیبرانی فی العالم الإسلامی من مجموعه الاوضاع السببیه والمعترضه والإطار والظاهره والإستراتیجیات والنتایج التی اسفرت عن نمط التشبیک لمستخدمی الفضاء الإلکترونی فی العالم الإسلامی.
زبان:
عربی
صفحات:
45 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481746 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!