النص والمفاد فی الفضاء الافتراضی، رویه قرآنیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
الفضاء السیبرانی هو مساحه یتم فیها التواصل عبر شبکه الویب العالمیه، وتتضمن هذه المساحه مجموعه متنوعه من الشبکات الداخلیه والخارجیه مثل الفیسبوک (Facebook)، ووی تشات (WeChat)، والتلغرام (Telegram)، والواتساب (WhatsApp)، وفایبر (Viber)، وإیتا (EITAA)، وسروش (Soroush) وما إلی ذلک، ومن الاسباب المهمه لاستخدام الفضاء السیبرانی هو الرغبه الغریزیه البشریه فی التحدث والتواصل مع الآخرین، هذا من جهه.ومن جهه اخری، فإن توسیع مدی التعامل وتبادل الآراء بسرعه عالیه فی الفضاء السیبرانی قد جعل من الممکن کسر الحدود الزمنیه والمکانیه حتی یتمکن الناس من التحدث وتبادل الآراء والافکار بسهوله بعضهم مع بعض. وقد اثر استخدام العالم الافتراضی بشکل کبیر فی شوون الحیاه الفردیه والاجتماعیه، والذی یکون له احیانا تاثیر اکبر من العالم الحقیقی؛ فإن المعرفه المناسبه والتوعیه العامه توفر ارضیه للاستخدام المناسب لهذا الفضاء، کما یمکن من خلال مراعاه قواعد ومتطلبات الحوار فی العالم الافتراضی، تحویل التهدیدات إلی فرص والقضاء علی المخاطر المدمره لهذا الفضاء، وإن التواصل الفعال والتفاهم المتبادل بحاجه إلی الامتثال للقواعد والضوابط.واما عملیه التواصل، فهی تتکون من ثلاثه عناصر رییسه: (الرساله) و(المرسل) و(المستقبل). وتظهر دراسه وصفیه تحلیلیه لآیات القرآن الکریم ان کتاب الهدایه هذا، قد وضع معاییر لکل من هذه الارکان؛ حیث یعتبر هذا الکتاب السماوی - مراعاه لمبدا العلم والوعی، والصدق، والعفه، والادب، والجمال، والاعتماد علی مصدر الفکر والمعرفه - من المتطلبات المتعلقه بالرساله التی یجب ان یلتزم بها مرسلها.
زبان:
عربی
صفحات:
111 تا 142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481748 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!